Výběrová řízení pro dopravce

Dobrý den,
v odkazech níže naleznete podklady pro Výběrové řízení na dopravce pro rok 2018.
Věnujte prosím pozornost uvedeným instrukcím.

Součástí podkladů pro výběrové řízení jsou:

  • přepravní podmínky
  • dotazník přepravce
  • bezpečnostní prohlášení AEO
  • datový soubor s podklady o destinacích, včetně frekvence závozů, obalů, stohovatelnosti a průvodních instrukcí k vyplnění souboru.

Do výběrového řízení budou zahrnuty pouze kompletní nabídky, tzn. doručený vyplněný dotazník a excelový soubor s doplněnými cenami přepravy, případně přiložen certifikát AEO.

Své nabídky prosím posílejte v excelovém formátu do 31.01.2018 na e-mail preprava@cz.rheinmetall.com. O výsledcích výběrového řízení budete informování e-mailem v průběhu února 2019.

Nabídky doručené jiným způsobem nebo na jinou než výše uvedenou e-mailovou adresu nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

V případě dotazů k výběrovému řízení zasílejte své dotazy rovněž na výše uvedený e-mail.