Quality Excellence

Díky usilovné snaze poskytovat našim zákazníkům tu nejvyšší kvalitu jsme v posledních letech dosáhli vynikajících výsledků. Naše společnost Pierburg s.r.o. byla oceněna některými zákazníky cenami dodavatelů a regionálními oceněními jako jsou například „Štika Ústeckého kraje“, GM Supplier Quality Excelence, Caterpillar Supplier Excellence Process, Ford Quality status Q a další.

Štika Ústeckého kraje
Certifikát EFQM
GM Supplier Quality Exellence
 

Pierburg a EFQM

Model excelence EFQM patří v současnosti mezi jeden z nejpropracovanějších moderních přístupů k měření výkonnosti podniku. Vychází z principu trvalého zlepšování výkonnosti organizací uplatňovaného prostřednictvím pravidelného sebehodnocení a následné realizace činností zlepšování.

 

Model je tvořen devíti hlavními a dvaatřiceti dílčími kritérii. Tato kritéria jsou v modelu rozdělena do dvou základních oblastí:

1) Oblast předpokladů – doporučuje kroky, které vedou k maximalizaci výsledků podniku. Patří sem kritéria: vedení, politika a strategie, pracovníci, partnerství a zdroje, procesy.

2) Oblast výsledků – ukazuje výsledné hodnoty, kterých bylo v organizaci dosaženo. Patří sem kritéria: výsledky vzhledem k zákazníkům, výsledky vzhledem k zaměstnancům, výsledky vzhledem ke společnosti a klíčové výsledky výkonnosti.

Ne všechna kritéria mají stejnou důležitost, proto je při hodnocení kritérií nutné zahrnout jejich váhu. Po sečtení získaných bodů za jednotlivé oblasti, získá firma celkový počet bodů (maximálně 1000 bodů = 100 %). Pokud podnik dosáhne alespoň 500 bodů, je to považováno za velmi dobrý výsledek.

V rámci našeho historicky prvního hodnocení jsme obdrželi 416 bodů a 4 hvězdy excelence, při  druhém hodnocení v roce 2018 jsme dosáhli zlepšení na 479. 

V roce 2019 jsme s 538 body dosáhli na 5 hvězd excelence.


Results           

Životní prostředí

Společnost Pierburg patří mezi významné světové dodavatele automobilového průmyslu a její produkty významně přispívají ke snížení emisí výfukových plynů a ke snížení spotřeby energie automobilů.

Společnost Pierburg s.r.o. se snaží prosazovat takové technologie a postupy, které jsou maximálně šetrné k životnímu prostředí a k využívání přírodních zdrojů. Vyvíjí výrobky, které jsou nenáročné na spotřebu energií a přírodních zdrojů a které zatěžují životní prostředí co možná nejméně. Společnost trvale respektuje a plní požadavky právních předpisů a zainteresovaných stran na ochranu životního prostředí.

Společnost Pierburg s.r.o. má zavedený a certifikovaný systém environmentálního managementu dle normy ISO 14001 a navíc v souladu s nařízením č. 1221/2009 Evropského Parlamentu a Rady je společnost Pierburg s.r.o. registrována v systému EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).


Životní prostředí


Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Ochrana zdraví a bezpečnost práce jsou nedílnou a zásadní součástí naší podnikové strategie, která se zaměřuje na dlouhodobé zhodnocování.

Jsme si vědomi své odpovědnosti vůči zaměstnancům a dbáme na bezpečné, zdravé a čisté pracovní prostředí. Zaručujeme bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci předpisů platných na příslušných pracovištích 

Management hospodaření s energiemi

Uvědomujeme si naši odpovědnost vůči lidem a životnímu prostředí.

Ochrana životního prostředí a s tím spojené hospodárné využívání energie je již řadu let nedílnou součástí strategie řízení společnosti. Systém energetického managementu vytváří předpoklady, které nám umožňují vědomě kontrolovat spotřebu energie a tím neustále zlepšovat energetickou výkonnost.

Hlavním cílem takového systému je zvýšit energetickou účinnost a snížit spotřebu energie, emise CO2 a náklady na energii.

 

 

 

Certifikace

 
Environment
Environment
Environment
Environment
Environment
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další stránky z této kategorie