Výrobní portfolio Pierburg s.r.o.

Společnost Pierburg s.r.o. se zaměřuje na inovativní řešení podpůrných systémů pro vznětové a spalovací motory. Produkty jsou určeny zejména pro pod-systémy, zaměřené na redukci emisí a řízení sání vzduchu. Pierburg je zákazníky vyhledávaný dodavatel pro navrhování technických řešení inovací motorů, a to zejména ve spojení s novými emisními limity a novými požadavky na efektivitu motorů.

Aktuátory

FTIV (Fuel Tank Isolation Valve)

 • FTIV je ventil, který je bez napětí zavřený a otevírá se elektrickým napětím na základě impulzu z řídící jednotky.
 • Tento ventil je vybaven mechanickým bypassem, sloužícím k vyrovnání přetlaku, resp. podtlaku v palivové nádrži.
Aktuátory

Plastový kryt s integrovaným
pozičním senzorem

 • Plastový kryt je součást různých výrobků vyráběných v Ústí nad Labem. Jde o LP EGR, Aktuátory (EAMs) a Škrtící klapky.
 • Jednou z jeho funcí je vodotěsně uzavřít prostor uložení osičky
  s magnetem, stejnosměrného motoru a jeho převodů.
 • Druhou funkcí je díky montovanému pozičnímu senzoru, který se odporově svaří a upevní zalévací hmotou, dávat informaci o poloze osičky do řídící jednotky auta. Informace se přenáší přes konektor. 

Aktuátory

 • V aktuátoru jsou otáčky DC-motoru převáděny pomocí ozubeného soukolí na požadované natočení výstupního hřídele.
 • Zpětnou vazbu zajišťuje senzor snímající natočení hřídele.
 • Konstrukční provedení umožňuje použití aktuátorů pro široké spektrum produktů jako jsou ventily, klapky, apod.
Aktuátory
 
 
 

Systémy pro regulaci emisí

Throttle body

 • Škrticí klapky regulují tlak v sacím potrubí v závislosti na nutnosti přívodu výfukových plynů do válců motoru.
 • Poloha otevření klapky je řízená aktuátorem na základě informací z ECU o poloze plynového pedálu.
 • Nejnovější varianty škrtících klapek sledující moderní trendy použitím plastu jako materiál těla klapky.
Throttle body

Nízkotlaký EGR ventil

 • Je používán v přeplňovaných spalovacích motorech společně s vysokotlakým EGR systémem.
 • Výfukové plyny jsou odebírány až za turbodmychadlem a DPF, a posílány zpět do sání kompresoru a dále do válců.
 • Nejnovější varianty nízkotlakých EGR ventilů sledující moderní trendy použitím plastu jako materiál těla ventilu
Nízkotlaký EGR ventil

AGR – Výfukové klapky

 • Výfuková klapka se používá ke zvýšení tlaku ve výfukovém systému automobilu pro zlepšení účinosti systému recirkulace spalin (EGR).
 • Pierburg výfuková klapka zajišťuje plynulou regulaci mezi polohami „zavřeno“ a „otevřeno“ a zárověň krátkou dobou odezvy.
AGR

EGR modul

 • EGR modul se skládá z EGR ventilu, mezichladiče spalin a volitelně bypass ventilu.
 • Výhodou kombinace těchto komponent do jednoho celku jsou především nízké nároky na zástavbový prostor.
 • Bypass ventil zajišťuje možnost volby využití mezichladiče.
 • Při studeném startu je mezichladič vyřazen kvůli rychlému zahřátí motoru a katalyzátoru na pracovní teplotu.
EGR

Moduly magnetických ventilů

Použití modulů:

 • Variabilní geometrie rozváděcích lopatek turbodmychadla (VNT/VGT).
 • Bypass klapky turbodmychadla (wastegate).
 • Další zařízení jako jsou pneumatické EGR ventily nebo pneumatické AGR ventily apod.
 • Podle typu použitého ventilu můžeme regulovat řídicí tlak spojitě (PWM – signál) nebo skokově (on/off) a na výběr je podtlaková i přetlaková regulace.
Moduly magnetických ventilů

Systémy pro regulaci emisí

SLP – sekundární vzduchové pumpy

 • Sekundární vzduchová pumpa snižuje emise škodlivých látek vháněním čerstvého vzduchu přímo za výfukové ventily. Dochází zde k dodatečné exotermální oxidaci (hoření) nespálených škodlivých látek na oxid uhličitý a vodu.
 • Vznikající teplo dodatečně zahřívá katalyzátor a snižuje tak čas potřebný k dosažení pracovní teploty.
 • Poslední generace naší pumpy exceluje v rychlosti náběhu, nízkým akustickým projevem a malými nároky na zástavbový prostor. Stále máme v našem portfóliu také „klasickou“ radiální dvojstupňovou pumpu.
SLP – sekundární vzduchové pumpy

Systémy pro užitková vozidla a stroje

Elektrická výfuková klapka

 • Elektrická výfuková klapka slouží k regulaci průtoku výfukových spalin. Je umístěna za výstupem spalin turbodmychadla.
 • Při uzavření klapky dochází k dodatečnému zatížení motoru (nárůst protitlaku) a tím k nárůstu teploty ve výfukovém traktu.
 • Zároveň dochází k rychlému dosažení pracovní teploty katalyzátoru a filtru pevných částic. Klapka je zavírána na základě povelů z řídící jednotky.
Elektrická výfuková klapka

 

Výrobní technologie

Montáž (manuální & automatická)

 • Montáž (vč. elektronických komponent)
 • Lepení komponentů
 • Šroubování (kontrola utahovacího momentu a úhlu)
 • Lisování (kontrola síly a dráhy)
 • Laserové značení výrobků
 • Programování
Lisování

Úpravy povrchů

 • Plazmové čištění
 • Plazmové nanášení ochranných vrstev
Svařování

Svařování (plastů, ocele, včetně nerezové)

 • Laserové svařování
 • Svařování TIG
 • Svařování CMT
 • Frikční svařování plastů
 • Laserové svařování plastů
Svařování plastů

Testovací operace

 • Testy těsnosti
 • Funkční testy (např. testování funkčnosti elektromagnetických ventilů)
 • Akustické a vibrační testy
 • Optické testování
Testování