Ochrana dat a odpovědnost za obsah stránky

PIERBURG s.r.o.

K Pierburgu 1

400 01 Ústí nad Labem

Česká republika

Jednatelé: Andreas Müller, Sascha Günther

Rejstříkový soud: Krajský soud v Ústí nad Labem

Spisová značka: C 20577

DIČ: 254 88 805

Informace o ochraně osobních údajů

společnosti Rheinmetall Automotive AG

Ochranu vašich osobních údajů nebereme na lehkou váhu. S vašimi osobními údaji samozřejmě zacházíme vždy podle zákonných předpisů o ochraně osobních údajů. Jmenovali jsme spolehlivého a po odborné stránce zdatného externího pověřence pro ochranu osobních údajů. Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů plní společnost UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG.

V následujícím textu bychom vás rádi informovali o zpracování osobních údajů.

Využívání internetových stránek

Obecně můžete naši online nabídku využívat bez sdělení své identity. Pokud si budete přát využívat určité funkce/oblasti našich internetových stránek, může se stát, že budete v závislosti na jejich obsahu vyzváni ke sdělení osobních údajů. Tyto údaje uvádíte dobrovolně s tím, že je skupina Rheinmetall Automotive bude využívat pouze pro své obchodní účely.

Udělený souhlas můžete odvolat s účinností do budoucna kdykoliv bez udání důvodu. K tomu vám nabízíme několik možností v závislosti na tom, k jakému účelu se osobní údaje zpracovávají.

Cookies

Tato stránka používá „cookies“. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají na váš počítač a umožňují individuální úpravu internetových stránek podle vašich preferencí, vaši automatickou identifikaci při další návštěvě stránek, jakož i analýzu používání internetových stránek.

Cookies používáme na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR k následujícím nadřazeným účelům:

 • zajištění komfortu při používání našich internetových stránek,
 • vyhodnocování bezpečnosti a stability systému,
 • analýze používání internetových stránek a vytváření statistických přehledů, jakož i
 • k dalším administrativním účelům.

 

Podrobný přehled námi používaných cookies včetně jejich účelu a doby archivace si můžete prohlédnout pod odkazem „Přehled souborů cookie“.

Soubory cookie se smažou v okamžiku, kdy již nejsou zapotřebí ke splnění svého účelu, avšak nejpozději po 183 dnech. Pokud se soubory cookie obnovují opakovanými návštěvami našich internetových stránek, může se doba jejich archivace prodloužit podle údajů uvedených v „Přehledu souborů cookie“.

Instalaci souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením svého internetového prohlížeče. V některých případech se pak může stát, že nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny nabídky.

Bude-li ve vašem prohlížeči aktivována funkce „Nesledovat“, budeme to respektovat a žádné cookies ke statistickým účelům se nepoužijí.

Protokolování návštěvy internetových stránek

Při každému přístupu na internetové stránky se vytvářejí a zpracovávají protokoly ke statistickým účelům:

 • referrer (stránka obsahující odkaz, který vás přivedl na tuto internetovou stránku)
 • hledané pojmy (u vyhledávacích webů jako referrer)
 • K určení země původu a poskytovatele se vyhodnocuje IP adresa a z důvodů ochrany před spamy se ukládá při zadávání formuláře.
 • internetový prohlížeč, operační systém, nainstalované doplňky a rozlišení obrazovky
 • doba strávená na stránkách

 

Výše uvedené údaje se zpracovávají na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR k následujícím účelům:

 • zajištění hladkého připojení k našim internetovým stránkám,
 • zajištění komfortu při používání našich internetových stránek,
 • vyhodnocování bezpečnosti a stability systému, jakož i
 • k dalším administrativním účelům.

 

Vyhrazujeme si právo tyto údaje zpětně přezkoumat, pokud budeme mít konkrétní podezření na jejich protiprávní využívání. Soubory jsou okamžitě smazány, pokud již nejsou zapotřebí ke splnění svého účelu, avšak nejpozději po 6 měsících.

Protokolování stahování souborů

Při každém stahování z internetových stránek se vytvářejí a zpracovávají protokoly ke statistickým účelům:

 • referrer (stránka obsahující odkaz, který vás přivedl na stránku pro stahování)
 • hledané pojmy (u vyhledávacích webů jako referrer)
 • IP adresa (anonymizovaná) je vyhodnocována pro určení země původu a poskytovatele.
 • internetový prohlížeč, operační systém, nainstalované doplňky a rozlišení obrazovky
 • časové razítko stahování
 • cookie a ID relace pro zabránění opakovanému započtení

 

Výše uvedené údaje se zpracovávají na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR k následujícím účelům:

 • zajištění hladkého připojení ke stránkám pro stahování,
 • zajištění komfortu při používání našich stránek pro stahování,
 • vyhodnocování bezpečnosti a stability systému,
 • pro optimalizaci nabídky stahování a
 • k dalším administrativním účelům.

 

Údaje jsou pseudonymizovány a později odstraněny v okamžiku, kdy již nejsou zapotřebí ke splnění svého účelu, avšak nejpozději po 90 dnech.

Dále používáme síť pro doručování obsahu „Content Delivery Network“ společnosti Amazon Web Services, Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, United States). Společnost Amazon Web Services je certifikována na základě programu "Štít EU-USA na ochranu soukromí" (EU-US Privacy Shield) (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4). Používání sítě pro doručování obsahu se děje na základě oprávněného zájmu ve formě účinného poskytování mediálního obsahu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů u společnosti Amazon Web Services, Inc. naleznete pod odkazem https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

Předávání osobních údajů

Předávání osobních údajů třetím stranám, ke komerčním nebo nekomerčním účelům, se bez vašeho výslovného souhlasu neprovádí. Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze za předpokladu, že je to na základě zákona přípustné [jako např. na základě článku 6 GDPR] a nezbytné. Částečně využíváme služeb zpracovatele podle čl. 28 GDPR; například provoz internetových stránek má na starosti společnost UEBERBIT GmbH (Rheinvorlandstraße 7, 68159 Mannheim, Německo), která stránky provozuje u svého poskytovatele hostingu. Plná odpovědnost za zpracování osobních údajů přitom zůstává na nás. Na našich internetových stránkách někdy také používáme doplňky jiných poskytovatelů; níže naleznete další podrobnosti.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme k výše uvedeným účelům předat také ostatním společnostem v rámci naší skupiny a koncernu [viz „Společnost“]. Předávání osobních údajů se děje na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR, abychom vám mohli poskytovat komplexní nabídku našich služeb.

Přitom se může jednat také o společnosti mimo EU/EHP. U podniků ve skupině zaručujeme přiměřenou ochranu osobních údajů.

Ochrana osobních údajů při použití kontaktních formulářů

Pokud se na internetových stránkách dotazujeme v rámci kontaktních formulářů na osobní údaje (jako jméno, adresa nebo e-mailová adresa), pak je jejich využívání dobrovolné. Tyto informace používáme pro vlastní obchodní účely (jako je zasílání požadovaných materiálů/informací). Kontaktní formuláře jsou k dispozici pro následující účely:

 • obecné navázání kontaktu
 • podpora u inzerátů a veletrhů
 • vytváření balíčků analýzy pravidel a analýz prodejních příležitostí
 • překlad/personalizace katalogů/brožur
 • registrace dodavatelů

 

Všechny kontaktní formuláře jsou určeny výhradně k příslušnému účelu. Jakékoliv navázání kontaktu, které nelze jednoznačně přiřadit k definovanému účelu, obratem odstraníme a dále nesledujeme. Zpracování osobních údajů v tomto případě probíhá pouze za účelem smazání vaší kontaktní žádosti a vámi uvedené osobní údaje se nikam neukládají. Zejména použití kontaktního formuláře pro „obecné navázání kontaktu“ za účelem zaslání přihlášky do výběrového řízení vede k okamžitému odstranění vašeho požadavku. Přihlášky do výběrového řízení nám prosím zasílejte prostřednictvím našeho portálu Kariéra.

Údaje označované v kontaktních formulářích jako povinné jsou nutné k tomu, aby bylo možné žádosti správně zařadit a odpovědět na ně. Ostatní údaje je možné uvádět dobrovolně. Zpracování údajů za účelem navázání kontaktu s námi probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. a) GDPR na základě vašeho dobrovolně uděleného souhlasu.

Osobní údaje, které jsme shromáždili pro použití kontaktního formuláře, budou vymazány po vyřízení vámi zaslané žádosti nebo po uplynutí archivačních lhůt stanovených daňovými nebo obchodně právními předpisy.

Poskytnutý souhlas – například za účelem zasílání našich informačních materiálů – můžete kdykoli s účinností do budoucna zrušit bez udání důvodů. K tomu prosím použijte příslušný kontaktní formulář.

Předávání osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme k výše uvedeným účelům předat také ostatním společnostem v rámci naší skupiny a koncernu [viz „Společnost“]. Předávání osobních údajů se děje na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR, abychom vám mohli poskytovat komplexní nabídku našich služeb.

Přitom se může jednat také o společnosti mimo EU/EHP. U podniků ve skupině zaručujeme přiměřenou ochranu osobních údajů.

Ochrana osobních údajů v rámci obchodního vztahu

Jako smluvní partner vaší společnosti zpracováváme osobní údaje týkající se vaší osoby za účelem vypracování nabídky, plnění smluv, účetnictví a nákladového účetnictví na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b) GDPR nebo čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR a pro plnění smluvních a právních závazků (např. z hlediska obchodního a daňového práva) na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. c) GDPR. Obchodní vztah existuje mezi námi a vaší společností. V souvislosti s externími požadavky (například v souvislosti s celním/daňovým právem) mohou být vaše osobní údaje porovnány se seznamy zveřejňovanými orgány veřejné správy.

Kromě toho mohou být údaje také zpracovávány pro oprávněné účely v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f) GDPR, jako jsou marketing, interní marketingové účely a průzkumy trhu nebo interní statistika. Oprávněné zájmy spočívají zejména v optimalizaci procesů a správném přiřazování nákladů; přitom jsou náležitě zohledňovány vaše zájmy, základní práva a základní svobody.

Pouze v případě, že jste nám udělili souhlas nebo jsme vás náležitě informovali v souvislosti se shromažďováním údajů v souladu s § 7 UWG (něm. zákona proti nekalé soutěži), používáme vaše údaje k zasílání informací o produktech, službách, událostech a dalších zajímavostech z našeho podniku. Toto zasílání informací můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucnosti.

Vámi poskytnuté údaje jsou nezbytné pro realizaci smluvního vztahu. Bez těchto údajů nemůžeme splnit smlouvu uzavřenou s vaší společností.

 

Předávání osobních údajů

Některé vaše osobní údaje budou předány externím poskytovatelům služeb (např. daňovým poradcům, právním poradcům). V některých případech mají k vašim osobním údajům přístup externí poskytovatelé IT služeb (v rámci zpracování osobních údajů zpracovatelem podle článku 28 GDPR). Zpracovatelé se přitom řídí pokyny správce, což je zajištěno příslušnými smlouvami.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme k výše uvedeným účelům předat také ostatním společnostem v rámci naší skupiny a koncernu [viz „Společnost“]. Předávání osobních údajů se děje na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR, abychom vám mohli poskytovat komplexní nabídku našich služeb.

Přitom se může jednat také o společnosti mimo EU/EHP. U podniků ve skupině zaručujeme přiměřenou ochranu osobních údajů.

Archivace a výmaz osobních údajů

Vaše údaje budou archivovány tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění příslušných výše uvedených účelů. Údaje budou vymazány nejpozději po ukončení smluvního vztahu a po uplynutí zákonných lhůt pro archivaci stanovených na základě občanského, obchodního a daňového práva.

Ochrana osobních údajů u webové analytiky

Na našich internetových stránkách se používají nástroje webové analytiky. Analýza webu nám umožňuje analyzovat a optimalizovat efektivitu internetových stránek a odpovídajícím způsobem je přizpůsobit potřebám uživatelů.

Při každé návštěvě internetových stránek se vytvářejí a zpracovávají statistiky pro vyhodnocování jejich návštěvnosti.

Výše uvedené údaje se zpracovávají na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR k následujícím účelům:

 • měření efektivity internetových stránek,
 • analýze interakcí uživatelů s internetovými stránkami,
 • optimalizaci struktury internetových stránek a
 • úpravě nabídky podle potřeb uživatelů.

 

Další informace naleznete v bodě „Analýza webu pomocí Google Analytics“ v odstavci „Doplňky na internetových stránkách“ (viz níže).

 

Ochrana osobních údajů při používání online marketingových nástrojů

Google AdWords

Pomocí služby Google AdWords zadáváme inzerci v reklamní síti Google. Používání reklamní sítě Google nám pomáhá cíleně oslovovat uživatele a zobrazovat inzerci pouze při skutečném zájmu uživatele. Zpracování osobních údajů pro zobrazování reklamy v reklamní síti Google provádí výhradně společnost Google. Bližší informace ke zpracování osobních údajů společností Google získáte na adrese (https://policies.google.com/technologies/ads) [externí stránka].

Doplňky na internetových stránkách

Na našich internetových stránkách používáme různé doplňky jiných poskytovatelů, o kterých bychom vás rádi informovali níže.

Analýza webu pomocí Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu analýzy sítě poskytovanou společností Google Ireland Ltd. (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko), dále jen „Google“. Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho chování na webových stránkách. Informace vytvořené pomocí souborů cookie o vašem chování na této webové stránce (včetně vaší zkrácené IP adresy) jsou přenášeny na server společnosti Google LLC. v USA a zde jsou archivovány. Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho chování na webové stránce, pro vytvoření hlášení o aktivitách na webové stránce pro provozovatele stránek a za účelem poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu. Google také tyto informace případně předá třetím stranám, pokud tak stanoví zákon nebo pokud třetí strany tyto údaje zpracovávají na základě pověření společnosti Google. Společnost Google v žádném případě nespojí vaši IP adresu s ostatními údaji společnosti Google LLC.

Používání osobních údajů službou Google Analytics můžete zakázat nainstalováním tzv. přídavného doplňku do internetového prohlížeče. Za tímto účelem použijte následující odkaz, který vás přivede na příslušné stránky Google: tools.google.com/dlpage/gaoptout [externí stránka].

Osobní údaje budou nejpozději po 14 měsících vymazány nebo anonymizovány.

Bližší podrobnosti naleznete v centru ochrany osobních údajů na stránkách google.de: Transparence a Možnosti výběru a zásady ochrany osobních údajů.

Google Tag Manager

Webová stránka používá také systém Google Tag Manager. Tato služba umožňuje spravovat měřicí kódy prostřednictvím webového rozhraní. Službu Google Tag Manager provozuje společnost Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Tag Manager implementuje pouze měřicí kódy. To znamená: Nepoužívají se žádné soubory cookie a neshromažďují se žádné osobní údaje. Služba Google Tag Manager vkládá jiné kódy, které opět mohou shromažďovat osobní údaje. Služba Google Tag Manager však k těmto údajům nepřistupuje. Pokud byla provedena deaktivace na úrovni domény nebo souborů cookie, zůstane deaktivace v platnosti pro všechny měřicí kódy, pokud byly implementovány pomocí služby Google Tag Manager.

Používáním této služby vyjadřujete souhlas, že společnost Google bude shromažďovat, zpracovávat a používat přitom získané nebo vámi uvedené údaje. Podmínky používání služby Google Tag Manager naleznete na adrese https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html [externí stránka].

Bližší podrobnosti naleznete v centru ochrany osobních údajů na stránkách google.de: Transparence a Možnosti výběru a zásady ochrany osobních údajů.

Mapy Google

Pro snadné vyhledání příjezdové trasy vám nabízíme využití služby Mapy Google, která umožňuje zobrazování map a plánování tras. Službu Mapy Google provozuje společnost Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tyto stránky budou odpovídajícím způsobem označeny.

Používáním této služby vyjadřujete souhlas, že společnost Google bude shromažďovat, zpracovávat a používat přitom získané nebo vámi uvedené údaje. Podmínky používání služby Mapy Google naleznete na adrese http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html [externí stránky].

Bližší podrobnosti naleznete v centru ochrany osobních údajů na stránkách google.de: Transparence a Možnosti výběru a zásady ochrany osobních údajů.

YouTube

Naše webová stránka používá doplňky stránky YouTube provozované společností Google. Provozovatelem stránky je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte některou z našich internetových stránek používajících doplňky YouTube, budete připojeni k serverům YouTube. Server YouTube přitom získá informaci, kterou z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přitom přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte společnosti YouTube přiřadit vaše chování na internetu přímo k vašemu osobnímu profilu. Můžete tomu zabránit odhlášením z účtu YouTube. Další informace o nakládání s uživatelskými daty naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy [externí stránka].

Twitter

Funkce služby Twitter jsou na našich stránkách integrovány pomocí řešení „Click-to-Activate“ a aktivují se až po nakliknutí. Tyto funkce jsou nabízeny společností Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Používáním služby Twitter a funkce "Re-Tweet" dochází k propojení vámi navštívených webových stránek s vaším účtem Twitter a jsou oznámeny ostatním uživatelům. Přitom jsou službě Twitter přenášeny také osobní údaje. Upozorňujeme na skutečnost, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné informace o obsahu zasílaných osobních údajů a jejich použití službou Twitter. Další informace viz prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter na adrese http://twitter.com/privacy [externí stránka]. Nastavení ochrany osobních údajů u služby Twitter můžete změnit v nastavení účtu na adrese http://twitter.com/account/settings [externí stránka].

LinkedIn

Tyto internetové stránky nabízejí odkaz na sociální síť LinkedIn. Po kliknutí na odkaz odpovídá za zpracování osobních údajů společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Upozorňujeme na skutečnost, že jako pouhý poskytovatel odkazu nemáme žádné informace o tom, jakým způsobem společnost LinkedIn s osobními údaji nakládá. Další informace k tomuto tématu naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy [externí stránka].

XING/Kununu

Naše webové stránky nabízejí odkaz na sociální síť XING. Provozovatelem stránek je společnost XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Upozorňujeme na skutečnost, že nemáme žádné informace o tom, jakým způsobem společnost XING s osobními údaji nakládá. Další informace o ochraně osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection [externí stránka].

Práva subjektu údajů

Tímto vás informujeme, že podle článku 15 a následujících článků GDPR máte za podmínek zde stanovených právo na informace o zpracovávaných osobních údajích, právo na opravu nebo výmaz údajů, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Dále máte podle článku 77 nařízení GDPR právo na podání stížnosti u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno toto nařízení. Je-li zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR (souhlas), máte dále právo kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu až do okamžiku jeho odvolání.

Právo na informace, čl. 15 GDPR

Máte právo vyžádat si informace o tom, zda a do jaké míry jsou vaše osobní údaje zpracovávány (zejména účel zpracování, příjemci údajů, doba uchovávání atd.).

Právo na opravu, čl. 16 GDPR

Máte právo požadovat opravu svých uchovávaných osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo neúplné. Zahrnuje to i právo na doplnění údajů formou doplňujících prohlášení nebo sdělení.

Právo na výmaz, čl. 17 GDPR

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů. Je to možné například tehdy, když údaje nejsou nadále nutné pro účely, ke kterým byly shromažďovány, nebo by údaje měly být vymazány na základě zákonných povinností. V některých případech však může být toto právo vyloučeno.

Právo na omezení zpracování, čl. 18 GDPR

Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Je to možné například tehdy, když jsou vaše osobní údaje nepřesně zaznamenány nebo jejich zpracování je protiprávní. Pokud je zpracování údajů omezeno, lze nadále údaje zpracovávat pouze v úzce definovaných případech.

Právo na přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR

Máte právo požádat o vydání osobních údajů, které se vás týkají a které jste sami poskytli, vám nebo vámi určenému správci, a to v běžně používaném elektronickém a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku, čl. 21 GDPR

Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku s účinkem do budoucnosti proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za předpokladu, že zpracování probíhá pro účely oprávněných zájmů (viz čl. 6 odst. 1 písm. e), f) GDPR). V případě vaší námitky se zkoumá, zda jsou splněny zákonné podmínky pro zpracování vašich osobních údajů, a pokud tomu tak není, další zpracování vašich osobních údajů bude zastaveno.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu, čl. 77 GDPR

Ohledně případného porušování předpisů o ochraně osobních údajů máte právo se kdykoliv obrátit na příslušný dozorový úřad Evropské unie nebo členského státu.

Kontaktní údaje příslušného dozorového úřadu:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
(Pověřenec pro ochranu osobních údajů a informační svobodu pro spolkovou zemi Bádensko-Württembersko)
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Tel.: 0711/615541-0
Fax: 0711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

 

Změny zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo případně změnit tyto zásady ochrany osobních údajů tak, aby neustále splňovaly aktuální právní požadavky nebo abychom do nich mohli promítnout změny námi poskytovaných služeb. Při vaší další návštěvě platí vždy aktuální verze zásad ochrany osobních údajů.

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Máte-li otázky ohledně zpracování svých osobních údajů, můžete se obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který je se svým týmem k dispozici i v případě žádostí o informace, podnětů nebo stížností.

Externí pověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny Rheinmetall Automotive
UIMC DR. VOSSBEIN GmbH & Co. KG
Otto-Hausmann-Ring 113
42115 Wuppertal
http://Datenschutz.UIMC.de
Tel: 0202 – 946 7726 200
E-mail: datenschutz.rh-a@uimc.de