Finanční dar Moravě
05.11.2021

Škody způsobené červnovým tornádem na jihu Moravy podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) odpovídaly síle F3, kdy se rychlost větru pohybovala od 219 do 263 kilometrů za hodinu. Ústav však nevyloučil ani vyšší stupeň. Vítr strhával střechy a zdi domů, převracel vlaky, autobusy, zvedal auta ze země, vyvracel stromy. Z následků této katastrofy se bude část naší země ještě dlouho vzpamatovávat. Díky finančním a materiálním darům z celé republiky se život v těchto oblastech pomalu vrací do normálu.

Na naši žádost schválilo vedení Rh finanční dar Moravě na živelnou pohromu způsobenou tornádem v červnu 2021 ve výši 10 000 EUR. Finanční částkou přispěli také naši jednatelé, pan Günther a pan Müller.
Šek na finanční dar byl předán za účasti ředitele Českého červeného kříže, pana Konečného, v areálu naší společnosti. Pan Konečný uvedl, že finanční dary rozdělují nikoliv plošně, ale jmenovitě jednotlivým postiženým občanům. V současné chvíli mají obdarováno okolo 2000 postižených. Příspěvky byly určeny na pokrytí nákladů spojených s demolicí nebo opravu střech, u obcí pak se jednalo o vyšší příspěvky na obnovu nebo opravu školských, mateřských nebo zdravotnických zařízení. Náš dar bude postiženým rozdělen stejným způsobem.
Děkujeme ČČK za zprostředkování naší pomoci postiženým rodinám.