Příprava promo videa společnosti Pierburg s.r.o.
18.02.2020

Z tohoto workshopu pak vzešly pro každý závod úkoly a závazky v oblasti budování značky zaměstnavatele pro rok 2019. Za ústeckou pobočku jsme si dali za cíl připravit informační video, které by v kostce představilo naši firmu a mohli jsme ho následně používat pro různé propagační a náborové aktivity.
Po předchozí velmi dobré spolupráci jsme se rozhodli k přípravě videa přizvat profesionály z Obsahové agentury. Ti nám nejprve pomohli připravit teoretický koncept a obsah samotného videa. V létě jsme pak začali se samotným natáčením v interiérech – tzn. v kancelářích, ve výrobě, ve skladu apod., a poté také v exteriérech – záběry budov a areálu společnosti zvenku a z ptačí perspektivy (pomocí dronu). Následovala fáze stříhání a finálních úprav videa, která trvala až do podzimu.
Největším úskalím nakonec bylo sladit finální verzi videa se všemi požadavky na tzv. „Employer branding“ dle manuálu definovaného centrálním HR, kde se musela poladit barva a velikost písma, barva pozadí, správné umístění, podoba loga apod.
Výsledkem je 3,5 min. trvající videospot, který jsme začali již v listopadu 2019 aktivně využívat a současně ho také umístili na naše webové stránky.
Velké poděkování patří všem zaměstnancům společnosti, kteří byli ochotni se natáčení videa zúčastnit a „zapózovat“ bez studu režisérovi před kamerou.

Seznamte se s naší vizí