Benchlearning visit v Pierburgu, aneb napsali o nás: „Byla to pecka!“
23.10.2018

Celkem dorazilo 18 zástupců z firem Kermi, Hundai Motor Manufacturing Czech,  KS Kolbenschmidt a z nevýrobních oblastí potom zástupci Business Excellence Consulting, Krajského úřadu Libereckého kraje či České společnosti pro jakost.

V newsletteru Centrum excelence o nás vyšel pochvalný článek jednoho z účastníků akce, pana Štěpána Smejkala:


"V pondělí 24. září 2018 se uskutečnila Benchlearning Visit v závodě Pierburg v Ústí nad Labem. Pro členy Centra excelence se jedná o nejatraktivnější akci roku, a proto byla očekávání vysoká. Skutečnost je však dalece předčila.
Pierburg, člen skupiny Rheinemetall Automotive, je významným dodavatelem součástek spalovacího zařízení automobilu. Podnik byl založen v roce 2004 a od té doby se strmě, vysokou rychlostí rozrůstal až do roku 2010, kdy přišly první velké výzvy spojené s řízením, zásobováním a hromadnou výrobou. Nejen díky ojedinělé firemní kultuře začal Pierburg v čele s německým vrcholovým vedením rychle reagovat a realizovat změny, které zajistily jeho další plynulý růst až na dnešní roční obrat 240,0 mil. EUR.
Během dopoledne byli účastníci benchlearnig visit provedeni těmi nejpovolanějšími – vedoucími jednotlivých linek, manažery a dalšími pracovníky - po celém závodě. Během praktické exkurze po závodu nám byly představeny jednotlivé systémy moderního managementu v praxi na několika stanovištích, které jsou součástí výrobních hal. Po obědě se účastníci přesunuli do zasedací místnosti závodu Pierburg, kde nám byl až do odpoledních hodin představen systém 5S, autonomní údržba, shopfloor management a komunikační struktura Pierburgu. Zástupci Pierburgu v čele s paní Jozífkovou nám otevřeně prezentovali všechny jejich dlouholeté výsledky ve zmiňovaných přístupech. Všichni účastníci byli velmi překvapeni, jak daleko je Pierburg se svou excelencí. To co dokázali nastavit ve firmě se 430 zaměstnanci je špičkové a dá se říci vrcholem evropské úrovně. Například jejich 5S – neboli jednoduše řečeno „pravidla pořádku na pracovišti“ – dokázali pracovníci oddělení Business Excellence začlenit do všech úrovní firmy - od sekretariátu, přes vrcholové vedení a vnitřní dokumentaci firmy až k řadovým pracovníkům na linkách. Ve všem nastavili pravidla, díky kterým může jakýkoliv zaměstnanec přejít na zcela jiné oddělení nebo činnost ve výrobě a zorientovat se během chvíle k odvádění plnohodnotné práce bez chyb a prostojů. Další třešničkou byla autonomní údržba. Úroveň, automatika, jednoduchost, bezchybnost a profesionalita, kterou zaručuje jejich systém údržby, je opravdu neskutečně bohatý a funkční. Mnozí z účastníků se nestačili divit, kam až to jde dotáhnout s usilovnou prací na těchto systémech a hlavně správnou implementací mezi své zaměstnance.
Kromě výše zmíněného stojí za zmínku i veliká profesionalita pořadatelů, za kterou jim patří veliký dík. Celá akce byla skvěle zorganizovaná a troufám si říci, že všichni účastníci byli naprosto spokojeni, až nadšeni. Díky vřelosti, upřímnosti a otevřenému sdělování ze strany Pierburgu se účastníci dozvěděli veškeré informace včetně odpovědí na řadu dotazů, které rozpoutaly otevřenou debatu, jež se protáhla až do pozdních odpoledních hodin. Velké poděkování patří všem zúčastněným, mezi kterými byly např. firmy jako Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., O2 Czech Republic a.s., KS Kolbenschmidt Czech Republic a.s., KERMI s.r.o. nebo Krajský úřad Libereckého kraje. To největší poděkování ovšem patří samotnému závodu Pierburg z Ústí nad Labem. Za celodenní program, ohromné množství informaci, organizaci, profesionalitu a hlavně excelenci. Bylo to skvělé!"