Den otevřených dveří 2017
14.09.2018

Již pravidelně v měsíci červnu otevíráme brány Pierburgu pro naše blízké a veřejnost. Pro všechny bylo připraveno rozmanité pohoštění, spousta atrakcí, her a zábavy pro děti, pro zájemce komentované prohlídky přibližující život a výrobu v našem závodě. Doufáme, že si slunné
a teplé odpoledne všichni skvěle užili.