Pierburg a modrý autobus
01.06.2016

Pierburg s.r.o. je stabilní, zavedená a úspěšně se rozvíjející firma, patřící dlouhodobě k jedněm z hlavních partnerů automobilového průmyslu. Přesto, že dává již přes deset let možnost zaměstnání lidem tohoto regionu, není povědomí o závodě stojícím na okraji města příliš rozšířené. A tak se v rámci přípravy marketingového konceptu hledali různé cesty, jak nás představit jako perspektivního zaměstnavatele ústeckého kraje.


Jednou z možností bylo zviditelnění prostřednictvím reklamy v dopravních prostředcích. Autobusy MHD, křižující každý den město a okolí jsou skvělou a ověřenou informační cestou ke všem vrstvám obyvatel. Reklama byla realizována ve formě letáků s informacemi o Pierburgu a plakáty s nabídkou pracovních míst. Další formou byl polep celého reklamního autobusu, inzerujícího městu a okolí ve zkratce, kdo jsme, co jsme, co vyrábíme, že nabízíme možnost zaměstnání, a kde nás najít.
Polepený Pierburg autobus se již od začátku měsíce června pohybuje na různých trasách ústeckého regionu a první ohlasy v různých podobách již dávají slyšet, že pohyblivá reklama přitahuje pozornost a tím plní svůj účel – zvedá povědomí o firmě, seznamuje alespoň v základě s portfoliem a předává informaci o tom, že Pierburg je a bude součástí tohoto města.