Certifikace ISO 50001
15.03.2022

V uplynulých dnech jsme absolvovali dvoustupňový certifikační audit, jehož výsledkem bylo získání Certifikátu ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energiemi. Tento certifikát potvrzuje, že jsme odpovědní vůči životnímu prostředí v souladu s myšlenkou společensky odpovědného podnikání a jedním z našich cílů, na které je zaměřen náš podnikový management, je postupné snižování energetické náročnosti produkce.