Interactive Open day 2019 aneb „Staňte se na jeden den naším kolegou!“
18.02.2020

Jak již název napovídá, jednalo se o interaktivní celodenní exkurzi, v rámci které jsme se snažili formou soutěže studentům přiblížit fungování výrobního automotive závodu a také jim dát nahlédnout do metod, které v naší práci používáme. Cílem bylo zvýšit povědomí o našem závodě a zároveň ukázat součinnost jednotlivých profesí vedoucí k tomu, že je náš závod ve svém oboru velmi úspěšný, a že samotná výroba našich výrobků je pouze částí velkého celku spolupráce jednotlivých oddělení s využitím účinných metod řízení a moderních technologií.
K přípravě a zajištění této akce byl nominovaný tým složený z kolegů různých kompetencí. Jelikož se podobná akce u nás ještě nikdy nekonala, bylo nutné celý koncept připravit „takříkajíc od nuly“, proto také 0. ročník.
Důležité pro nás bylo docílit zadání týkající se interakce pro jednotlivé účastníky a zamezit obecnému přednášení o naší společnosti. Chtěli jsme, aby studenti uvažovali o Pierburgu jako o perspektivním zaměstnavateli do budoucna. Z tohoto důvodu jsme určili cílovou skupinu – střední školy s primárně technickým zaměřením a rozhodli jsme se oslovit SPŠ Resslova v Ústí nad Labem. Abychom zachovali interaktivitu, určili jsme maximální počet účastníků na 14 osob, rozdělených do 2 skupin. Škola tomuto našemu požadavku vyhověla, a tak jsme se mohli pustit do práce. Ke zvýšení zájmu o tuto akci ze strany studentů všeobecně, ale také o obsahu exkurze jako takové, jsme se rozhodli přidat ještě další aspekt, a to soutěž o zajímavé ceny. Soutěžili tedy jak jednotlivci, tak obě skupiny proti sobě.
23. 9. 2019 nás tedy navštívilo 15 studentů ze SPŠ Resslova v doprovodu své třídní učitelky. Byli to žáci 2. ročníku oboru Doprava a logistika. Po úvodním přivítání a krátké prezentaci naší společnosti z dílny HR se studenti rozdělili do dvou soutěžních týmů barvy červené a modré, a jejich dobrodružství v Pierburgu mohlo začít. Týmy čekalo absolvování následujících 2 bloků:
1. blok – Lego lean training – soutěž zaměřena na metodiky trvalého zlepšování a seznámení se s kompetenčním centrem Business Excellence.
2. blok byl složen z krátkých prezentací jednotlivých kompetencí v rámci plant tour, kde po každé prezentaci následoval bodovaný kvíz k ověření nabytých znalostí. Hlavní interaktivní část 2. bloku byla zaměřena na výrobu a tak si studenti vyzkoušeli montáž jednoho z našich výrobků na čas, přímo na výrobní lince EUV 24, a také za vydatné pomoci operátorky při samotné montáži. Mimo to se dozvěděli něco o našich technologiích, navštívili oddělení vývoje a designu. Z důvodu velké časové náročnosti výrobní části a také s ohledem na zaměření studentů byla zkrácena část zaměřená na kvalitu tak, aby se mohla skupina věnovat informacím o logistice, a to především o intralogistice/interní logistice a našich řešeních pro zásobování výrobních linek a tocích materiálu všeobecně. Zjistili, že logistika tedy neznamená pouze dopravu, ale že případné uplatnění na poli logistiky je velmi široké. Oba bloky byly odděleny obědem v naší závodní jídelně.
Nakonec nás čekalo vyhlášení výsledků a rozloučení. Velmi nás potěšila pozitivní zpětná vazba, jak od studentů, tak od jejich třídní učitelky. Posléze jsme obdrželi poděkování přímo od vedení SPŠ. V dotazníku, který jsme studentům rozdali na úplném konci dne jsme se ptali, co je nejvíce zaujalo, ve kterém oddělení by si dokázali představit svou budoucnost a zdali se jim Pierburg představil jako perspektivní potenciální zaměstnavatel. I zde byli ohlasy velmi pozitivní a jako nejzajímavější oddělení studenti vyhlásili oddělení Business Excellence. Budoucnost v logistice byla pro studenty v těsném závěsu.
Rádi bychom poděkovali všem, kdo se na tomto novém projektu podíleli a věnovali mu čas nad rámec svých běžných pracovních povinností. Oslovovat studenty z nižších ročníků, kteří zatím nemají přesnou představu o své budoucnosti, se jeví jako velice zajímavý postup s ohledem na možnosti uvažování o budoucnosti, které se jim podobnými akcemi mohou otevřít, a to i v rámci jedné firmy – což si mohli napřímo ověřit.
Věříme, že se nejednalo o poslední akci podobného ražení, a že se budeme nadále prezentovat i mladším ročníkům jako silný hráč na pracovním trhu a to i pomocí projektů, jako byl tento.