Ocenění nejlepší práce v rámci kurzu Manažer údržby 2019
18.02.2020

Od 8. 11. do 26. 4. 2019 probíhal na Technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze kurz Manažer údržby harmonizovaný s požadavky EFNMS a akreditovaný MŠMT. Cílem tohoto kurzu bylo seznámení účastníků se základními požadavky managementu majetku a strojního zařízení, včetně všech aspektů managementu údržby a ekonomiky údržby. 

Celý kurz byl zakončený certifikátem, který se získává nejenom za účast na tréninku, ale především za obhajobu písemné práce. Za náš závod se tohoto kurzu zúčastnili dva zaměstnanci - koordinátor údržby a specialista údržby. Náš kolega - specialista údržby - získal za tuto závěrečnou práci od České společnosti pro údržbu ocenění za nejlepší závěrečnou práci kurzu a byl oceněn v rámci 16. ročníku Mezinárodní odborné konference Údržba 2019 na zámku Akademie věd Liblice. Gratulujeme!