Hackithon 2019
09.01.2020

V ústeckém podání byly skupiny vytvořeny z celkového počtu 22 studentů katedry informatiky a Střední průmyslové školy z Resslovy ulice v Ústí nad Labem. Projekty, které měli studenti řešit byly dva. Prvním zadáním od města Děčín bylo vytvoření responzivní webové aplikace nad daty z hlasování zastupitelů města. Druhým zadáním bylo vizualizovat digitalizované fyziologické signály. Toto zadaní pochází z potřeb katedry informatiky. Po čtyřiadvaceti hodinách, během kterých bylo o studenty dobře postaráno (kvalitní strava i místo k odpočinku), se ukázalo, že i běhěm takto krátké doby je možné vytvořit použitelné aplikace a všechny týmy porotu příjemně překvapily velice vyrovnanými výsledky. Odborná porota nakonec určila jejich pořadí na základě prezentace řešení, přičemž zohlednila funkčnost výstupu, využití poskytnutých dat, originalitu, inovativnost, efektivitu a udržitelnost řešení. Vítězné týmy si odnesly hodnotné ceny, mezi které patřili i vysokokapacitní flash disky, které do soutěže darovala společnost PIERBURG. U aplikací, které byly v průběhu hackithonu vytvořeny, se předpokládá, že budou využívány v praxi. Aplikace tvořená podle zadání katedry informatiky bude využita ve vědeckých projektech katedry, zaměřených na zpracování fyziologických signálů s využitím metod strojového učení. Aplikace zpracovaná pro město Děčín najde uplatnění na webových stránkách města Děčína v rámci podpory Open data iniciativy. Budou ji tak moci využívat občané města i další zájemci o lokální politiku tohoto statutárního města.