V březnu jsme se zúčastnili Kolotoče mistrů
09.04.2019

 

V letošním roce jsme se poprvé stali součástí akce nazvané „Kolotoč mistrů“. Setkání v naší firmě proběhlo v úterý 5.3.2019 za účasti 27 kolegů z 11 firem - AGC Automotive Czech, Koito Czech, KONE Industrial - koncern, s.r.o., Grammer, Merisant, TRCZ, Novus, Adient, Oiles Manufacturing, GESTAMP LOUNY s.r.o., Foamglas.

Kolotoč mistrů, pořádaný externí firmou NTI consulting, nabízí několikrát do roka setkání lidí z různých výrobních závodů, za účelem vzájemné výměny praktických zkušeností a znalostí v oblasti výroby přímo ve výrobních závodech. Benefitem pro každou pořádající společnost jsou zdarma dvě místa pro účastníky v jiných závodech.

Po úvodním přivítání a krátkém představení naší firmy  se slova ujalo kompetenční středisko Busines Excellence, které představilo tři hlavní témata setkání.

Účastníci byli seznámeni s významem a implementací našeho 5S od útrap při jeho zavádění ve výrobních i nevýrobních oblastech, přes vývoj systému auditů a hodnocení, zodpovědnosti za 5S zóny, až po jeho pozitivní přínos pro náš závod.

Druhým tématem byla autonomní údržba a třetím tématem byl systém Shopfloor managementu v našem závodě.

Všechna tři představená témata mohli kolegové z jiných závodů následně vidět i v praxi na našich halách, kde kromě samotné prohlídky absolvovali i naši pečlivě propracovanou návštěvnickou Pierburg tour s prezentacemi našich top projektů.

Všichni účastníci se v závěrečné diskuzi vyjádřili velmi kladně jak k přednášce a předstveným tématům, tak i  prohlídce a celkově celému našemu závodu od jeho uspořádání a funkčnosti, až po skvělou čistotu.