Politika kvality

Náš úspěch přímo závisí na spokojenosti našich zákazníků, na produktivitě a připravenosti našich spolupracovníků, jakož i na kvalitě našich procesů.

Orientace na zákazníka

Orientujeme se na potřeby a očekávání našich zákazníků s cílem neustále zlepšovat jejich spokojenost.

Orientace na zaměstnance

Úspěch našeho podniku závisí výhradně na kvalifikaci a motivaci našich spolupracovníků na všech úrovních a ve všech procesech. Proto hodnotíme spokojenost spolupracovníků a trvale zlepšujeme jejich kvalifikaci a motivaci.

Orientace na proces

Jsme procesně orientovanou společností. Aktivně redukujeme procesní rozhraní, která nás vedou k rovným, transparentním a týmově orientovaným organizačním strukturám. Sledujeme hlavní myšlenku: „PROCESY JSOU NÁSLEDOVÁNY ORGANIZAČNÍ STRUKTUROU“.

Naše důležité procesy jsou trvale monitorovány, zlepšovány a inovovány s orientací na cíl a výsledek. Procesní řízení lépe směřuje zdroje našeho podniku k zákazníkům a jejich potřebám a tím zvyšuje spokojenost zákazníků.

Certifikáty