Poslání společnosti

Rheinmetall Automotive v úzké partnerské spolupráci se svými zákazníky rozvíjí komponenty a moduly pro spalovací motory.

Jsme vedoucím systémovým partnerem výrobců automobilů v jejich vybrané technologii motorové techniky a díky využití specificky vhodných materiálů a inovativních výrobních postupů splňujeme svými výrobky nejvyšší požadavky.

Naše značky KOLBENSCHMIDT a PIERBURG jsou díky kompletnímu naplňování požadavků a očekávání zákazníků vůdcem v oblasti kvality.

Kontinuální proces zlepšování, který je v podniku zaveden, zahrnuje všechny oblasti: vývoj výrobků, výrobu, logistické procesy a rozvoj našich dodavatelů.

Naše výrobky a výrobní postupy jsou ohleduplné k životnímu prostředí.

Používáním moderních nástrojů v oblasti kvality se snažíme chybám předcházet, namísto chyby až následně odhalovat.

Celosvětově tržní využívání inovací našich výrobků je v důsledku vynikajícího servisu nadále zintenzivňováno. Zvyšováním prospěchu zákazníka a optimalizací vývojových procesů bude Kolbenschmidt Pierburg AG schopen dosáhnout nadprůměrných výsledků, zajistit likviditu a růst a umožnit akcionářům trvalé zvyšování hodnoty a přiměřené dividendy.

Výběr, vzdělávání a vedení našich pracovníků jsou zaměřeny na dosažení silné motivace a identifikace s podnikem.

Týmová práce, trvalé zlepšování, podnikatelské jednání a flexibilita nám umožňuje pružně reagovat na změny trhu.

Otevřená komunikace se spolupracovníky, zákazníky a akcionáři přispívá zejména k sounáležitosti s podnikem a tím k dlouhodobému úspěchu.