Produkty » Systémy pro regulaci emisí » SLP

 

Sekundární vzduchové pumpy

 • Sekundární vzduchové pumpy snižují emise škodlivých látek tím, 
  že vhání čerstvý vzduch přímo za výfukové ventily. 
  Dochází zde k dodatečné exotermální oxidaci (hoření) 
  nespálených škodlivých látek na oxid uhličitý a vodu.
 • Vznikající teplo dodatečně zahřívá katalyzátor a snižuje 
  tak čas potřebný k dosažení pracovní teploty. 
 • Poslední generace naší pumpy exceluje v rychlosti náběhu, 
  nízkým akustickým projevem a malými nároky na zástavbový 
  prostor. Stále máme v našem portfóliu také „klasickou“ 
  radiální dvojstupňovou pumpu.