Výrobní portfolio Pierburg s.r.o.

Společnost Pierburg s.r.o. se zaměřuje na inovativní řešení podpůrných systémů pro vznětové a spalovací motory. Produkty jsou určeny zejména pro pod-systémy, zaměřené na redukci emisí a řízení sání vzduchu. Pierburg je zákazníky vyhledávaný dodavatel pro navrhování technických řešení inovací motorů, a to zejména ve spojení s novými emisními limity a novými požadavky na efektivitu motorů.

Aktuátory

 • V aktuátoru jsou otáčky DC-motoru převáděny pomocí ozubeného soukolí na požadované natočení výstupního hřídele.
 • Zpětnou vazbu zajišťuje senzor snímající natočení hřídele.
 • Konstrukční provedení umožňuje použití aktuátorů pro široké spektrum produktů jako jsou ventily, klapky, apod.
Aktuátory

Systémy pro regulaci emisí

SLP – sekundární vzduchové pumpy

 • Sekundární vzduchová pumpa snižuje emise škodlivých látek vháněním čerstvého vzduchu přímo za výfukové ventily. Dochází zde k dodatečné exotermální oxidaci (hoření) nespálených škodlivých látek na oxid uhličitý a vodu.
 • Vznikající teplo dodatečně zahřívá katalyzátor a snižuje tak čas potřebný k dosažení pracovní teploty.
 • Poslední generace naší pumpy exceluje v rychlosti náběhu, nízkým akustickým projevem a malými nároky na zástavbový prostor. Stále máme v našem portfóliu také „klasickou“ radiální dvojstupňovou pumpu.
SLP – sekundární vzduchové pumpy

AGR – Výfukové klapky

 • Výfuková klapka se používá ke zvýšení tlaku ve výfukovém systému automobilu pro zlepšení účinosti systému recirkulace spalin (EGR).
 • Pierburg výfuková klapka zajišťuje plynulou regulaci mezi polohami „zavřeno“ a „otevřeno“ a zárověň krátkou dobou odezvy.
AGR

EGR modul

 • EGR modul se skládá z EGR ventilu, mezichladiče spalin a volitelně bypass ventilu.
 • Výhodou kombinace těchto komponent do jednoho celku jsou především nízké nároky na zástavbový prostor.
 • Bypass ventil zajišťuje možnost volby využití mezichladiče.
 • Při studeném startu je mezichladič vyřazen kvůli rychlému zahřátí motoru a katalyzátoru na pracovní teplotu.
EGR

Nízkotlaký EGR ventil

 • Je používán v přeplňovaných spalovacích motorech společně s vysokotlakým EGR systémem.
 • Výfukové plyny jsou odebírány až za turbodmychadlem a DPF, a posílány zpět do sání kompresoru a dále do válců.
Nízkotlaký EGR ventil

Throttle body

 • Škrticí klapky regulují tlak v sacím potrubí v závislosti na nutnosti přívodu výfukových plynů do válců motoru.
 • Poloha otevření klapky je řízená aktuátorem na základě informací z ECU o poloze plynového pedálu.
Throttle body

Moduly magnetických ventilů

Použití modulů:

 • Variabilní geometrie rozváděcích lopatek turbodmychadla (VNT/VGT).
 • Bypass klapky turbodmychadla (wastegate).
 • Další zařízení jako jsou pneumatické EGR ventily nebo pneumatické AGR ventily apod.
 • Podle typu použitého ventilu můžeme regulovat řídicí tlak spojitě (PWM – signál) nebo skokově (on/off) a na výběr je podtlaková i přetlaková regulace.
Moduly magnetických ventilů

Systémy pro užitková vozidla a stroje

Elektrická výfuková klapka

 • Elektrická výfuková klapka slouží k regulaci průtoku výfukových spalin. Je umístěna za výstupem spalin turbodmychadla.
 • Při uzavření klapky dochází k dodatečnému zatížení motoru (nárůst protitlaku) a tím k nárůstu teploty ve výfukovém traktu.
 • Zároveň dochází k rychlému dosažení pracovní teploty katalyzátoru a filtru pevných částic. Klapka je zavírána na základě povelů z řídící jednotky.
Elektrická výfuková klapka

 

Výrobní technologie

Montáž (manuální & automatická)

 • Montáž (vč. elektronických komponent)
 • Lepení komponentů
 • Šroubování (kontrola utahovacího momentu a úhlu)
 • Lisování (kontrola síly a dráhy)
 • Laserové značení výrobků
 • Programování
Lisování

Úpravy povrchů

 • Plazmové čištění
 • Plazmové nanášení ochranných vrstev
Svařování

Svařování (ocele, včetně nerezové)

 • Laserové svařování
 • Svařování TIG
 • Svařování CMT
 • Frikční svařování plastů
Svařování plastů

Testovací operace

 • Testy těsnosti
 • Funkční testy (např. testování funkčnosti elektromagnetických ventilů)
 • Akustické a vibrační testy
 • Optické testování
Testování


 

Naši zákazníci

Naši zákazníci
Naši zákazníci
Naši zákazníci
Naši zákazníci
Naši zákazníci
Naši zákazníci
Naši zákazníci
Naši zákazníci
Naši zákazníci
Naši zákazníci
prodNaši zákaznícikty
Naši zákazníci
Naši zákazníci
Naši zákazníci
Naši zákazníci
Naši zákazníci
Naši zákazníci
Naši zákazníci
Naši zákazníci
Naši zákazníci
Naši zákazníci
Naši zákazníci
Naši zákazníci
Naši zákazníci
Naši zákazníci