Výrobní portfolio Pierburg s.r.o.

Společnost Pierburg s.r.o. se zaměřuje na inovativní řešení podpůrných systémů pro vznětové a spalovací motory. Produkty jsou určeny zejména pro pod-systémy, zaměřené na redukci emisí a řízení sání vzduchu. Pierburg je zákazníky vyhledávaný dodavatel pro navrhování technických řešení inovací motorů, a to zejména ve spojení s novými emisními limity a novými požadavky na efektivitu motorů.

Aktuátory

 • V aktuátoru jsou otáčky DC-motoru převáděny pomocí ozubeného soukolí na požadované natočení výstupního hřídele.
 • Zpětnou vazbu zajišťuje senzor snímající natočení hřídele.
 • Konstrukční provedení umožňuje použití aktuátorů pro široké spektrum produktů jako jsou ventily, klapky, apod.
produkty

Systémy pro regulaci emisí

SLP – sekundární vzduchové pumpy

 • Sekundární vzduchová pumpa snižuje emise škodlivých látek vháněním čerstvého vzduchu přímo za výfukové ventily. Dochází zde k dodatečné exotermální oxidaci (hoření) nespálených škodlivých látek na oxid uhličitý a vodu.
 • Vznikající teplo dodatečně zahřívá katalyzátor a snižuje tak čas potřebný k dosažení pracovní teploty.
 • Poslední generace naší pumpy exceluje v rychlosti náběhu, nízkým akustickým projevem a malými nároky na zástavbový prostor. Stále máme v našem portfóliu také „klasickou“ radiální dvojstupňovou pumpu.
produkty

AGR – Výfukové klapky

 • Výfuková klapka se používá ke zvýšení tlaku ve výfukovém systému automobilu pro zlepšení účinosti systému recirkulace spalin (EGR).
 • Pierburg výfuková klapka zajišťuje plynulou regulaci mezi polohami „zavřeno“ a „otevřeno“ a zárověň krátkou dobou odezvy.
produkty

EGR modul

 • EGR modul se skládá z EGR ventilu, mezichladiče spalin a volitelně bypass ventilu.
 • Výhodou kombinace těchto komponent do jednoho celku jsou především nízké nároky na zástavbový prostor.
 • Bypass ventil zajišťuje možnost volby využití mezichladiče.
 • Při studeném startu je mezichladič vyřazen kvůli rychlému zahřátí motoru a katalyzátoru na pracovní teplotu.
produkty

Nízkotlaký EGR ventil

 • Je používán v přeplňovaných spalovacích motorech společně s vysokotlakým EGR systémem.
 • Výfukové plyny jsou odebírány až za turbodmychadlem a DPF, a posílány zpět do sání kompresoru a dále do válců.
produkty

Throttle body

 • Škrticí klapky regulují tlak v sacím potrubí v závislosti na nutnosti přívodu výfukových plynů do válců motoru.
 • Poloha otevření klapky je řízená aktuátorem na základě informací z ECU o poloze plynového pedálu.
produkty

Moduly magnetických ventilů

Použití modulů:

 • Variabilní geometrie rozváděcích lopatek turbodmychadla (VNT/VGT).
 • Bypass klapky turbodmychadla (wastegate).
 • Další zařízení jako jsou pneumatické EGR ventily nebo pneumatické AGR ventily apod.
 • Podle typu použitého ventilu můžeme regulovat řídicí tlak spojitě (PWM – signál) nebo skokově (on/off) a na výběr je podtlaková i přetlaková regulace.
produkty

Systémy pro užitková vozidla a stroje

Elektrická výfuková klapka

 • Elektrická výfuková klapka slouží k regulaci průtoku výfukových spalin. Je umístěna za výstupem spalin turbodmychadla.
 • Při uzavření klapky dochází k dodatečnému zatížení motoru (nárůst protitlaku) a tím k nárůstu teploty ve výfukovém traktu.
 • Zároveň dochází k rychlému dosažení pracovní teploty katalyzátoru a filtru pevných částic. Klapka je zavírána na základě povelů z řídící jednotky.
produkty

 

Výrobní technologie

Montáž (manuální & automatická)

 • Montáž (vč. elektronických komponent)
 • Lepení komponentů
 • Šroubování (kontrola utahovacího momentu a úhlu)
 • Lisování (kontrola síly a dráhy)
 • Laserové značení výrobků
 • Programování
produkty

Úpravy povrchů

 • Plazmové čištění
 • Plazmové nanášení ochranných vrstev
produkty

Svařování (ocele, včetně nerezové)

 • Laserové svařování
 • Svařování TIG
 • Svařování CMT
 • Frikční svařování plastů
produkty

Testovací operace

 • Testy těsnosti
 • Funkční testy (např. testování funkčnosti elektromagnetických ventilů)
 • Akustické a vibrační testy
 • Optické testování
produkty


 

Naši zákazníci

produkty
produkty
produkty
produkty
produkty
produkty
produkty
produkty
produkty
produkty
produkty
produkty
produkty
produkty
produkty
produkty
produkty
produkty
produkty
produkty
produkty
produkty
produkty
produkty
produkty