Aktuality » Získali jsme osvědčení AEO

23.1.2012

Celní ředitelství České Budějovice nám v těchto dnech doručilo Rozhodnutí o vydání osvědčení Oprávněný hospodářský subjekt (AEO).

V praxi to znamená, že jsme držiteli AEO certifikátu, jež nás opravňuje čerpat veškeré výhody či úlevy napříč všemi celními procedurami, jež jako firma podstupujeme. Získání statutu AEO je prestižní záležitost, kterou tímto certifikátem získáme v rámci mezinárodního obchodního řetězce. Od 2.2. 2012, kdy certifikát vstupuje v platnost, jsme oprávněni uvěřejnit tento status na našich veřejných dokumentech.

http://www.pierburg.cz/cs/soubor/4-osvedceni-aeo.html